Добрива ДоброДІЙ - на захисті майбутнього врожаю!

Відомо, що озимі рослини, починаючи від сівби й закінчуючи самим процесом збирання, можуть уражатися багатьма хворобами, які призводить до зниження врожаю зерна та його якості. Несприятливі погодні умови, ранні етапи розвитку рослин, перепади температур, підвищення стресу є ідеальними умовами для розвитку захворювань, й негативно відбиваються на посівах озимини.

Тому, особливу увагу слід приділити заходам, спрямованим на підготовку рослин до зимівлі. А саме:

 • профілактику та боротьбу з хворобами;
 • підвищення зимостійкості культур;
 • стимуляцію розвитку кореневої системи;
 • забезпечення рослин усім необхідним комплексом поживних елементів.

Продукти захисту та органо-мінеральні добрива ДоброДІЙ є одним з найефективніших засобів впливу на продуктивність та якість рослин, в тому числі й озимих культур (пшениці, ячменю, ріпаку).

Добрива ДоброДІЙ для захисту врожаю

Продукти лінійки ДоброДІЙ-Комфорт спеціально розроблені для захисту с/г рослин, оскільки й самі являються певними сполуками металів-біогенів, отриманими за допомогою використання нанотехнологій та з подальшим поєднанням в органічні сполуки разом із лимонною кислотою. Слід зауважити також і те, що таке поєднання забезпечує високу біодоступність та швидке проникнення в клітини збудників хвороб та шкідників.

Основними ж сферами застосування добрива ДоброДІЙ для захисту є:

 • профілактична обробка і лікування вегетуючих рослин;
 • потужний та безпечний захист рослин
 • обробка бульб картоплі та коренеплодів при їх зберіганні.

Так, серед захисних продуктів ТМ «ДоброДІЙ» можна виокремити такі високодієві добрива як: ДоброДІЙ-Комфорт, ДоброДІЙ-Комфорт Мідь та ДоброДІЙ-Комфорт Універсальний, кожен з яких, має свій спектр дії та свої особливості.

Цікаво, що добрива ДоброДІЙ для захисту, на відміну від дії традиційних пестицидів не чинять жодної токсичної дії на рослину, що підтверджено багаточисельними науковими та практичними дослідженнями. А при дотриманні усіх рекомендаційних норм, добрива ДоброДІЙ є абсолютно не шкідливими для комах-запилювачів, корисної ґрунтової мікрофлори, а також, людей, тварин (4-й клас токсичності), що дозволяє використовувати їх на всіх фазах розвитку рослини, в т. ч. і під час цвітіння.

Однак, слід пам’ятати, що особливу ефективність продукти лінійки ДоброДІЙ-Комфорт показують в поєднанні з органо-мінеральним добривом «ДоброДІЙ».

Топ новостей

 • 03.08.2021

 • 03.08.2021

 • 03.08.2021

 • 03.08.2021

 • 03.08.2021

 • 03.08.2021

 • 03.08.2021

 • Категории